Modřická cihelna

Popis areálu a podmínky pronájmu

Základní informace :

Areál obchodního centra Modřické Cihelny se nachází v těsné blízkosti rychlostní komunikace E461, R52. Umístění areálu je v prostoru strategického čtyřúhelníku sjezdů z dálnic a rychlostní komunikace směr Praha, Bratislava, Olomouc a Vídeň (E194 Brno-centrum, E196 Brno-jih, E8 Modřice-jih, E3 Chrlice). Současně je zde velmi dobré napojení na rychlostní komunikace do všech směru. Spojení MHD je zajišťováno tramvajovou linkou č. 2 (zastávka „Modřická cihelna“, cca 12 minut do centra), nebo autobusem č.49. Současně je možno využít i linky IDS JMK č. 510 a 511. Areál je vzdálen cca 2 kilometry od průmyslové zóny CTPark Modřice. Příjezd k areálu není omezen a je vhodný pro všechny druhy dopravy , včetně TIR. Souřadnice GPS umístění areálu jsou 49°7´59,7´´N, 16°36´17,06´´E. Umístění areálu a jeho celkové provedení je velmi zdařilé. Komín tohoto areálu o výšce 55 m , je nepřehlédnutelnou dominantou celého okolí. Plochu komína je možné využít pro umístění reklamy, nebo poutače a současně je možné jej využít i po technické stránce (mobilní komunikace, GPS, navigační maják, …..) . Vjezd do areálu je řešen nákladní vrátnicí umístěnou na ulici Brněnská (oboustranně průjezdná ulice souběžná s rychlostní komunikací ……….. ). Vchod pro pěší je ve střední části areálu. Přímo před areálem se nachází dostatek parkovacích míst pro návštěvy (pozemek v majetku obchodního centra). V prostoru areálu je dostatečné množství zpevněných ploch, využitelných jako parkovací místa. Informace o budovách: V areálu se nachází soubor samostatných zděných budov a zděných skladů (dílen) . Architektonické řešení využívá prvků dřívějšího stylu staveb (pilastry, římsy, prosklené markýzy, režné zdivo, ……) a tudíž celý objekt nepůsobí dojmem montované prefabrikované stavby, ale naopak z něj čiší nádech minulosti a solidnosti. V přední části areálu jsou situovány převážně budovy obchodního, nebo kancelářského využití. V hlavní budově areálu se počítá převážně s využitím na sklady a výrobu. Jednotlivé objekty jsou navrženy s ohledem na splnění bezpečnostních požadavků a současně s velkou mírou variability prostoru (dle požadavků nájemců). které jsou navrženy tak, že je možná variabilní změna jejich velikostí a uspořádání.

Kontakt

 

Pejchalová

pejchalova@mdorickacihelna.cz

608 100 214